ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οδός Ρεθύμνου - Χανίων (3 χλμ.),
Γέφυρα Ζουρίδας,
T.K. 74100, Ρέθυμνο
Τηλέφωνο: 28310 58343-5
Fax : 28310 23650
Email: info@zafeiraki.gr

ΟΡΑΜΑ

  Να είμαστε η πιο επιτυχημένη Εταιρεία του κλάδου μας και αυτό να επιβεβαιώνεται καθημερινά από:

 • Την ποιότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού της
 • Την καλή γνώση και άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών και επιθυμιών των πελατών της καθώς επίσης τη διασφάλιση αμοιβαίας εμπιστοσύνης
 • Την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της με εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα (υγιής οικονομική κατάσταση)
 • Την Ακεραιότητα , την Ειλικρίνεια και την Υπευθυνότητα

ΣΤΟΧΟΙ

  Βασικοί στόχοι της εταιρείας είναι:

 • Ακόμη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και ανάδειξη της εταιρείας στη μεγαλύτερη εμπορική εταιρεία στην Κρήτη
 • Επέκταση του πελατολογίου της
 • Εμπλουτισμός των ειδών που διακινεί με νέα είδη
 • Επέκταση των δραστηριοτήτων της και εκτός Κρήτης

  Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η στρατηγική που έχει επιλεχθεί αποτελείται από τους βασικούς άξονες:

 • Πελατοκεντρική προσέγγιση με εξειδικευμένα δίκτυα πωλήσεων
 • Νέες συνεργασίες
 • Επενδύσεις σε προσωπικό και τεχνολογία
 • Επαγγελματικό περιβάλλον που προάγει και επιβραβεύει την πρωτοβουλία και την αποτελεσματικότητα
 • Διαρκής βελτίωση αποτελεσματικότητας