ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οδός Ρεθύμνου - Χανίων (3 χλμ.),
Γέφυρα Ζουρίδας,
T.K. 74100, Ρέθυμνο
Τηλέφωνο: 28310 58343-5
Fax : 28310 23650
Email: info@zafeiraki.gr

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας αποτελεί το χονδρικό εμπόριο αναψυκτικών, νερών, κρασιών, μπύρας και αλκοολούχων ποτών, κυρίως στο Νομό Ρεθύμνης και επιλεκτικά σε πελάτες στους Νομούς Χανίων και Ηρακλείου. Η παραπάνω δραστηριότητα αποτελεί περίπου το 50% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το υπόλοιπο 50% του κύκλου εργασιών προέρχεται από τη δραστηριότητα του παγωτού. Η εταιρεία είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος των παγωτών της UNILEVER HELLAS Α.Ε.Β.Ε. με το σήμα της ALGIDA στους Νομούς Χανίων, Ρεθύμνης και Ηρακλείου. Παράλληλα στους ψυκτικούς θαλάμους στην έδρα της εταιρείας παρέχονται υπηρεσίες αποθήκευσης και οι εγκαταστάσεις Ρεθύμνου αποτελούν το Διανεμητικό Κέντρο παγωτών ALGIDA για όλη την Κρήτη. Στο υποκατάστημα στο 3ο χλμ Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Χανίων εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας συντηρεί και επισκευάζει τα ψυγεία παγωτών ALGIDA αγοράς Κρήτης.

Οι παραπάνω δραστηριότητες αποφέρουν στην εταιρεία συνολικό κύκλο εργασιών ο οποίος το 2008 ξεπέρασε τα 9.000.000,00€.

Για την επίτευξη του κύκλου εργασιών της η εταιρεία διαθέτει, πέρα από τις προαναφερθείσες εγκαταστάσεις, ιδιόκτητο στόλο 38 φορτηγών αυτοκινήτων για τη διανομή ποτών και παγωτών και 7 επιβατηγών αυτοκινήτων για τις ανάγκες διοίκησης και πώλησης.

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Το τμήμα πωλήσεων διαθέτει έμπειρα στελέχη τα οποία διέπονται από επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Η ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΕΒΕ φροντίζει για τη συνεχή επιμόρφωσή τους ούτως ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη αγορά.

Το πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας της ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΕΒΕ μεταφέται στους πελάτες μέσω της συνεχούς επαφής με τους πωλητές οδηγώντας στη σύναψη μακροχρόνιων σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης οι οποίες διέπονται από επαγγελματισμό, τιμιότητα και συνέπεια.Η διεύθυνση πωλήσεων βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους πωλητές παρακολουθώντας ποιοτικούς αλλά και ποσοτικούς δείκτες αποδοτικότητας αλλά και ικανοποίησης των πελατών και υποδεικνύει διορθωτικές κινήσες όπου αυτό κρίνεται απραίτητο.