ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οδός Ρεθύμνου - Χανίων (3 χλμ.),
Γέφυρα Ζουρίδας,
T.K. 74100, Ρέθυμνο
Τηλέφωνο: 28310 58343-5
Fax : 28310 23650
Email: info@zafeiraki.gr

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΔΡΥΣΗ

Η εταιρεία ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε την 29.09.1997 από τον κ. Ζαφειράκη Γεώργιο και τον κ. Ζαφειράκη Μάρκο και καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ρεθύμνης με αριθμό Μητρώου 39043/72/Β/97/27 μετά από συγχώνευση της εταιρείας «Γ. & Μ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Ο.Ε.Ε.» η οποία λειτουργούσε στην αγορά του Ρεθύμνου με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας από την 02.06.1986 και της ατομικής εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ».

ΜΕΤΟΧΟΙ

Μέτοχοι της εταιρείας είναι οι κ.κ. Ζαφειράκης Μάρκος με ποσοστό 50%, Ζαφειράκης Νικόλαος του Γεωργίου με ποσοστό 25% και Ζαφειράκης Νεκτάριος του Γεωργίου με ποσοστό 25%.

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

Η εταιρεία από την ίδρυσή της προσπαθεί, με συνεχείς επενδύσεις σε εξειδικευμένο προσωπικό και νέα τεχνολογία, να υπηρετήσει τις αρχές και τις αξίες που έχουν τεθεί εξαρχής και αποτελούν οδηγό σε όλες της, τις αποφάσεις.

Επιχειρηματική ακεραιότητα

Η μακρόχρονη πορεία των μετόχων και μετέπειτα της εταιρείας στον κλάδο του εμπορίου επιβεβαιώνει τη δέσμευση στις αποφάσεις που λαμβάνονται και στην επιχειρηματική ηθική που βασίζεται στην ειλικρίνεια και τη συνέπεια.

Πελατοκεντρική φιλοσοφία

Η ικανοποίηση των πελατών μας και η συνεχής εμπιστοσύνη τους, αποτελεί τον βασικό στόχο μας. Η πρόοδος και η υπεροχή της εταιρείας βασίζονται στην εξυπηρέτηση, την ποιότητα και τις ανταγωνιστικές τιμές.

Ισχυρές συνεργασίες

Με τη δημιουργία και διατήρηση μακρόχρονων συνεργασιών πελατών και προμηθευτών επιτυγχάνουμε τη φιλοσοφία μας.

Σταθερή αποτελεσματικότητα

Ο συνεχής έλεγχος της υλοποίησης των στόχων, επιτρέπει συνέπεια στο αποτέλεσμα.

Ευελιξία και ανάπτυξη

Η εταιρεία αναζητά νέα προϊόντα, νέες μεθόδους, καινοτομίες και προσαρμόζεται στις αλλαγές.

Ομαδικότητα

Η εταιρεία παροτρύνει την ομαδική εργασία. Προάγει την ενεργή και ανοικτή επικοινωνία προκειμένου οι αποφάσεις να είναι συλλογικό αποτέλεσμα. Δίνοντας αρμοδιότητες στους ανθρώπους της και ενθαρρύνοντας την πρωτοβουλία αξιολογεί και ανταμείβει την απόδοση.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

    Ως μέλος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου υιοθετεί τις Αρχές της κοινωνικής ευαισθησίας και κοινωνικής ευθύνης , όπως :

  • Συμμόρφωση με περιβαλλοντικά θέματα(Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας - ανακύκλωση)
  • Προσφορά Κοινωνικού έργου (Συνεισφορά και συμμετοχή σε εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα - ωφέλειας , βοήθεια σε απόρους κ.λ.π)

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κάντε κλίκ για μεγένθυση.