ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οδός Ρεθύμνου - Χανίων (3 χλμ.),
Γέφυρα Ζουρίδας,
T.K. 74100, Ρέθυμνο
Τηλέφωνο: 28310 58343-5
Fax : 28310 23650
Email: info@zafeiraki.gr

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Αναγνωρίζει ότι η επιτυχία της οφείλεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο Ανθρώπινο Δυναμικό της.Προς τούτο καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα , προκειμένου τα επίπεδα να παραμένουν υψηλά.

    Συνοπτικά θα μπορούσαν να περιγραφούν , όπως παρακάτω :

  • Συνεχής εκπαίδευση (θεωρητικά και πρακτικά) σε τακτά χρονικά διαστήματα
  • Έμπρακτο ενδιαφέρον όχι μόνο για τα επαγγελματικά , αλλά και και για τα προσωπικά - οικογενειακά προβλήματα
  • Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος καθώς επίσης δημιουργία ευνοικών συνθηκών εργασίας και επαγγελματικού περιβάλλοντος , τα οποία να προάγουν την αποτελεσματικότητα και ταυτόχρονα να δίδεται η ευκαιρία για προβολή τόσο του ατομικού, όσο και του συλλογικού αποτελέσματος και οι δυνατότητες για περαιτέρω εξέλιξη.


Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργασίας

Όνομα

Επώνυμο

Διεύθυνση Email

Το Μήνυμα σας (Σύντομα στοιχεία βιογραφικού)